Souhlas s poskytnutím osobních údajů


Tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je společnost SLEVHRY.CZ s.r.o., IČO: 07813775, Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovány jakýmkoliv zaměstnancem, správcem nebo smluvním partnerem správce. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro zasílání obchodních nabídek správce, marketingové účely, poskytování osobních údajů třetím osobám, zařazení osobních údajů do databází, zpřístupňování osobních údajů třetím osobám.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Byl jsem informován, že aktuální znění Informace můžu kdykoli získat na adrese SlevHry.cz/nou/ .

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem: strojově(automaticky)prostřednictvím počítačů, počítačových programů a v písemné podobě.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.