POWIADOMIENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z sekcją 11 ustawy FAGG na odległość i działalność zagraniczną, masz prawo do 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny odstąpienia od zawartej z nami umowy tylko w przypadku sprzedaży towaru, która nie została dostarczona lub nie jest usługą produktu cyfrowego od dnia zawarcia umowy. Skorzystanie z prawa do odstąpienia oznacza, że nie masz nic do zapłaty lub że masz otrzymać zapłatę za towary, który nie został dostarczony. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajdziesz tutaj:

2. Zgodnie z § 18 Abs 1 Z 11 FAGG tracisz prawo do odstąpienia od umowy, jeśli

i. zawarta z nami umowa dotyczy dostarczania treści cyfrowych nie przechowywanych na fizycznym nośniku danych (tak jest w przypadku wszystkich produktów w Game-Balance Kredit, Steam, Blizzard, Nintendo, Xbox, PlayStation, Appstore, Google Play, Spotify i NcSoft),

ii. wyślemy Ci potwierdzenie zawarcia umowy (zazwyczaj SMS) i to

iii. wyraźnie zgodziłeś się wykonać umowę przed upływem dotychczasowego 14 (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od umowy i potwierdzasz, że tracisz prawo odstąpienia od umowy.